How to maintain your beauty tips in Marathi?

सौंदर्याची स्वच्छता कशी राखावी? How to maintain your beauty tips in Marathi? सौंदर्याची आकांक्षा कोणाला नाही? परंतु सौंदर्य नुसतीच इच्छा असून मिळत नाही. त्यासाठी मेहनत करणे आवश्यक आहे.सौंदर्यासाठी ते करा. हे वापरा, हे खा…अस आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. आज आपण सौंदर्यासाठी आवश्यक अशी एक महत्त्वाची बाब जाणून घेऊया. ती बाब आहे स्वच्छता. स्वच्छता ही सौंदर्याची पहिली अट आहे.आता तुम्ही …

13 best winter skin care tips in Marathi – हिवाळ्यात त्वचेची घ्यावयाची काळजी .

lets start winter skin care tips in Marathi – हिवाळ्यात त्वचेची घ्यावयाची काळजी . – ते म्हणतात ना, ” थंड हवेच्या सौंदर्याचे कौतुक करण्यासाठी, थंडीत उभे राहणे आवश्यक आहे.” खरे आहे! हिवाळ्याचे स्वतःचे आकर्षण असते. पण त्यामुळे तुमच्या त्वचेवर होणारा त्रास तुम्हाला कधी जाणवला आहे का? थंड हवा तुमच्या त्वचेतील नैसर्गिक आर्द्रता हिरावून घेते, ज्यामुळे ती कोरडी आणि खाज सुटते. …

how to get smooth face skin at home Naturally?

Here is an expert article on how to get smooth face skin at home? There are several factors that can affect your skin health- wise over time, for example, aging, ultraviolet rays, air pollution, stress, dehydration, and hormonal imbalances. The highlighted factors can affect your face leading to pimples, age spots, blemishes, wrinkles, dry and rough patches, acne, and elasticity …