ज्वारी खाण्याचे फायदे व पदार्थ in Marathi Jwari che fayde ani padarth.

ज्वारीचे फायदे व पदार्थ – Jwari che Fayde ani Padarth. ज्वारी खाण्याचे फायदे in Marathi. ज्वारी थंड, गोड, रक्तविकारहारक, पित्तशामक, रुक्ष असून कफ व वायुकारक आहे. पांढरी ज्वारी बलदायक व पथ्यकारक असून. मूळव्याध, अरुची, व्रण पडणे यावर उपयोगी पडते.लाल ज्वारी …

फायबर युक्त पदार्थ मराठी माहिती – fiber in food information in Marathi.

फायबर/तंतू चे प्रकार, फायदे , तंतुमय पदार्थ माहिती अँड तंतुमय पदार्थांचे तोटे. Also Read – Bajri, Tandul & Makka grains information in Marathi चोथा/फायबर म्हणजे नक्की काय ? (what  is  fiber & Its function  in  Marathi ?). फायबरचे प्रकार – Types …

%d bloggers like this: