Onion as a spice – Taste & Uses in Cooking

Onion Taste, uses how to use onion for cooking as a spice  onions are pungent and bitter before cooking, and slightly sweet when cooked. Unlike many other spices, onions do best when added to your recipe early in the cooking process. Uses of Onion as a spice Making breakfasts like kande pohe,upama every spicy breakfast contains onion. Making subjies making …

Difference between cayenne vs chili powder vs paprika.

Hi friends, Even I confused about from what cayenne made of as well as paprika made i am aware of chili powder because chili powder is widely used in Indian cooking. So after lot of research i am here to explain difference among paprika , cayenne as well as chili powder. So lets know Difference between cayenne vs chili powder …

13 Wheat benefits in Marathi – गहू खाण्याचे फायदे

गहू व त्याबद्दल थोडीशी माहिती. Wheat benefits in Marathi – गहू खाण्याचे फायदे – गहू हा आपल्या आहारातील अत्यावश्यक घटक आहे. आपल्या रोजच्या आहारामध्ये गव्हाच्या पोळ्या असतातच. गहू अत्यंत पौष्टिक धान्य आहे. भारतात गव्हाचे पीक सर्वत्र येते.दीड ते दोन फूट लांबीच्या गव्हाच्या रोपांच्या हिरव्या लोंब्या भाजून केलेला चविष्ट हुरडा अत्यंत छान लागतो. गव्हाचे दाणे वजनदार,हलके,हलके लाल, पांढरा असे प्रकार पडतात. …

ज्वारी खाण्याचे फायदे व पदार्थ in Marathi Jwari che fayde ani padarth.

ज्वारीचे फायदे व पदार्थ – Jwari che Fayde ani Padarth. ज्वारी खाण्याचे फायदे in Marathi. ज्वारी थंड, गोड, रक्तविकारहारक, पित्तशामक, रुक्ष असून कफ व वायुकारक आहे. पांढरी ज्वारी बलदायक व पथ्यकारक असून. मूळव्याध, अरुची, व्रण पडणे यावर उपयोगी पडते.लाल ज्वारी पौष्टिक,थंड, गोड, बलदायी,त्रिदोष हारक मात्र किंचित कफकारक असते. गुरे धष्टपुष्ट होण्यासाठी त्यांना ज्वारीच्या पिकाचा कडबा खाऊ घालतात. ज्वारीच्या लाह्या खाल्ल्याने …

फायबर युक्त पदार्थ मराठी माहिती – fiber in food information in Marathi.

फायबर/तंतू चे प्रकार, फायदे , तंतुमय पदार्थ माहिती अँड तंतुमय पदार्थांचे तोटे. Also Read – Bajri, Tandul & Makka grains information in Marathi चोथा/फायबर म्हणजे नक्की काय ? (what  is  fiber & Its function  in  Marathi ?). फायबरचे प्रकार – Types of fiber in Marathi. पाण्यात विरघळू शकणारे. (soluble). पाण्यात विरघळू न शकणारे. (Insoluble). पाण्यात विरघळू शकणारे. Soluble Fiber Information in …