How to maintain your beauty tips in Marathi?

सौंदर्याची स्वच्छता कशी राखावी? How to maintain your beauty tips in Marathi? सौंदर्याची आकांक्षा कोणाला नाही? परंतु सौंदर्य नुसतीच इच्छा असून मिळत नाही. त्यासाठी मेहनत करणे आवश्यक आहे.सौंदर्यासाठी ते करा. हे वापरा, हे खा…अस आपण नेहमीच वाचत आलो आहोत. आज …

13 best winter skin care tips in Marathi – हिवाळ्यात त्वचेची घ्यावयाची काळजी .

lets start winter skin care tips in Marathi – हिवाळ्यात त्वचेची घ्यावयाची काळजी . – ते म्हणतात ना, ” थंड हवेच्या सौंदर्याचे कौतुक करण्यासाठी, थंडीत उभे राहणे आवश्यक आहे.” खरे आहे! हिवाळ्याचे स्वतःचे आकर्षण असते. पण त्यामुळे तुमच्या त्वचेवर होणारा …

Eyebrow Dandruff home remedies in Marathi – भुवयांमधील कोंड्यावर उपाय

भुवया मधील कोंड्या पासून त्रस्त आहात का मग हे वाचा. केसात कोंडा होणे ही एक सामान्य समस्या आहे. परंतु काही कारणामुळे आपल्याला आयब्रोज मधील कोंड्या सही सामोरे जावे लागते.कोंड्याच्या समस्ये बरोबरच त्याची कारणेही आपल्याला माहिती असावी. You may like – …

%d bloggers like this: