November 28, 2023

राऊतवाडी धबधबा / Rautwadi waterfall a Memorable Visit of 1 day.

Rautwadi Waterfall information, Photos & Videos. राऊतवाडी धबधबा, Radhanagari Waterfalls near Kolhapur Photos. प्रत्येक माणसाला वाटतं की आयुष्य मस्त मजेत स्वच्छंदी असं जगावं. रोजच्या ताणतणावापासून कुठेतरी दूर जावं, मन प्रसन्न होईल अशा ठिकाणी. तिथे, जिथे मन रमून जाईल व लहान बाळासारखे मोकळेपणाने खेळेल. आणि अशावेळी समजतं की निसर्गासारखा दुसरा मित्र नाही. निसर्गसौंदर्याने नटलेला पश्चिम घाट, यातील डोंगर दऱ्या, धबधबे मनाला …